Monday, October 11, 2021

Karangan SPM: Usaha-usaha mempopularkan permainan tradisional

Permainan tradisional semakin terpinggir dalam kalangan masyarakat pada hari ini.


Nyatakan pendapat anda tentang usaha-usaha yang boleh dilakukan untuk mempopularkan permainan ini.


Permainan tradisional merupakan permainan yang diamalkan sejak generasi dahulu itu. Antara permainan tradisional itu meliputi gasing, wau, dan congkak yang begitu melambangkan budaya tempatan terutamanya masyarakat Melayu. Namun, permainan ini semakin dilupakan terutama oleh generasi muda yang melihat permainan sebegini sebagai ketinggalan zaman. Sebenarnya, ada banyak tindakan yang boleh dibuat untuk mempopularkan semula permainan ini.


Langkah perdana ialah,  kerajaan juga boleh membina lebih banyak gelanggang atau tempat permainan tradisional ini. Tindakan ini membolehkan lebih banyak rakyat negara ini melibatkan diri dalam permainan tersebut kerana adanya kemudahan awam itu. Pembinaan kemudahan awam ini perlulah strategik terutamanya di kawasan perumahan dan tempat tumpuan masyarakat umum supaya lebih banyak pihak mengetahui tentang permainan lama masyarakat itu. Ringkasnya, semakin banyak tempat permainan ini dibina oleh kerajaan semakin tinggilah peluang untuk rakyat Malaysia melibatkan diri mereka dalam permainan tersebut.


Tambahan pula, pelbagai pertandingan permainan tradisional boleh dirangka oleh pihak berkuasa untuk menarik minat masyarakat kita. Pertandingan ini boleh dijalankan di peringkat sekolah, daerah, negeri dan kebangsaan sebelum diwujudkan pertandingan peringkat dunia pula. Pihak media massa sudah pasti akan menggunakan pertandingan ini untuk disiarkan secara langsung terutama menerusi televisyen lalu memberikan promosi kepada acara permainan tradisi kita itu. Jelaslah, pertandingan yang dianjurkan bukan sahaja mencungkil bakat baru dalam pertandingan yang unik ini tetapi menjadikan acara ini mendapat perhatian masyarakat pula.


Malah, kerajaan boleh menyalurkan sumber kewangan yang secukupnya kepada persatuan permainan tradisional di negara ini. Sumbangan kewangan itu boleh digunakan untuk aktiviti persatuan seperti menganjurkan pertandingan, mengupah jurulatih berkemampuan dan juga menjalankan usaha promosi persatuan terbabit. Pemberian kewangan sebegini menjadikan banyak persatuan permainan tradisional ini boleh meneruskan usaha murni mereka mengekalkan permainan yang semakin ditelan zaman itu. Maka, semakin banyak wang yang disalurkan kepada persatuan semakin tinggilah peluang untuk permainan tradisional ini meneruskan keseinambungan mereka dalam arus globalisasi ini.


Kerajaan juga boleh memastikan semua peralatan permainan ini boleh diperoleh dengan mudah atau dibeli pada harga yang berpatutan. Situasi ini boleh diwujudkan menerusi usaha kerajaan mewartakan semua peralatan yang berkaitan permainan tradisional sebagai barang kawalan sama seperti gula dan roti serta minyak itu. Rakyat akan lebih bersemangat untuk meneruskan permainan ini kerana serta kos permainan ini jauh lebih murah berbanding sukan moden yang lain terutamanya badminton dan bola sepak itu. Lantaran itu, usaha menjadikan peralatan permainan tradisi ini lebih murah dan mudah diperoleh mampu memberikan suntikan baru kepada permainan ini untuk terus hidup. 


Kesimpulannya, semua hujah yang dihuraikan tadi mampu untuk menghidupkan semula permainan tradisional masyarakat kita itu. Semua pihak hendaklah bersedia untuk menjadikan permainan tradisi ini sesuatu yang penting dalam kehidupan harian mereka itu. Kalau kita masih berdalih tentang isu permainan tradisional ini semakin tinggilah peluang untuk permainan ini pupus dalam kehidupan masyarakat kelak. Sudah sampai masanya untuk kita bertindak segera dalam menyelesaikan masalah yang sudah lama berlaku ini.

No comments:

Artikel Pilihan

Karangan PT3: Cara-cara tingkatkan prestasi agli sukan negara

Prestasi ahli sukan negara semakin merosot terutama dalam kejohanan dunia. Berikan idea anda cara-cara untuk meninggikan taraf prestasi ahli...