Monday, November 23, 2020

SPM: Peranan ibu bapa bentuk sahsiah ancak

Hal berkaitan dengan pembentukan sahsiah anak-anak perlu diberikan penekanan dalam keluarga. 

Huraikan peranan ibu bapa untuk membentuk sahsiah anak-anak.


Semua orang menginginkan anak mereka memiliki budi pekerti yang baik di dunia ini. Kajian sudah membuktikan bahawa sahsiah anak banyak ditentukan oleh jenis didikan yang diterima oleh golongan muda ini daripada ibu bapa mereka. Lantaran itu, didikan yang sewajarnya hendaklah dimulakan di rumah oleh semua ibu bapa yang bertanggungjawab. Sesungguhnya, ibu bapa boleh melakukan pelbagai cara yang berupaya menjadikan sahsiah anak mereka dihormati lalu dikagumi oleh orang lain pula.


Didikan agama dan moral menjadi aspek utama yang harus ditekankan oleh ibu bapa kepada anak mereka sejak kecil. Setiap anak yang mempunyai asas keagamaan dan moral kemanusiaan boleh membezakan perkara yang baik daripada perkara yang buruk dengan mudah. Semua perkara yang hendak dijalankan oleh anak itu akan dilakukan berdasarkan fahaman mereka terhadap keperluan agama dan moral yang sudah ditanam sejak kecil tersebut. Ringkasnya, didikan agama dan moral mampu membentuk akhlak yang mulia dalam jiwa setiap anak di dunia ini.


Selain itu, ibu bapa yang prihatin itu hendaklah menonjolkan teladan yang betul kepada anak supaya kelakuan mereka boleh dicontohi oleh anak pula. Setiap kali sebelum melakukan sesuatu di rumah dan di luar rumah, ibu bapa perlulah berfikir kerana tindakan mereka sedang diperhatikan oleh anak. Apabila ibu bapa berhati-hati dalam melakukan tindakan mereka ini sudah pasti anak akan mempelajari tindakan yang betul dalam kehidupan mereka pada masa depan. Lama-kelamaan, anak akan meniru semua teladan yang dipamerkan oleh ibu bapa sehingga kelakuan itu menjadi sebahagian daripada asas budi pekerti mereka pula.


Anak yang berbudi pekerti mulia juga boleh dihasilkan apabila ibu bapa sering meluangkan masa bersama-sama anak mereka. Amalan menghabiskan masa ini boleh dilakukan pada hujung minggu dan ketika semua ahli keluarga berkumpul itu pada waktu malam hari. Apabila semua ahli keluarga berbual-bual,  beriadah dan menghabiskan masa bersama-sama sudah pasti satu persefahaman yang kukuh wujud antara mereka kerana sering menghabiskan masa bersama-sama. Maka, anak akan berasa diri mereka dihargai lalu mereka lebih mudah memahami dan menerima semua didikan yang diterima daripada ibu bapa itu.


Satu lagi perkara yang boleh dilakukan oleh ibu bapa dalam persoalan ini ialah mereka sering mengawasi atau memantau pergaulan serta pergerakan anak sendiri. Ibu bapa hendaklah mengetahui kawan anak mereka dan tempat yang dikunjungi oleh anak setiap masa untuk memastikan mereka tidak dipedaya oleh unsur-unsur subversif yang boleh memusnahkan jiwa anak pada masa depan. Sikap berwaspada ini membolehkan ibu bapa memberi teguran kepada anak jika mendapati anak berkawan dengan orang yang tidak betul dalam kehidupan itu. Jelaslah, sikap pemantauan sebegini boleh menjauhkan anak daripada terjebak dengan gejala negatif seperti merokok, menagih dadah, dan melepak.


Ibu bapa juga hendaklah lebih prihatin akan hal ehwal dan permasalahan anak mereka sendiri. Sebaik sahaja ibu bapa mengetahui anak mengalami masalah di sekolah dan sebagainya mereka hendaklah pantas bertindak dengan berusaha mencari jalan menyelesaikan masalah tersebut. Langkah ini boleh menghalang anak daripada mendapat nasihat yang tidak betul daripada pihak lain terutamanya rakan sebaya yang boleh menjejaskan peribadi anak pada masa depan. Jadi, semakin cepat ibu bapa mengetahui masalah yang menganggu minda anak mereka semakin kurangnya risiko untuk anak itu menjadi liar dalam kehidupan mereka.


Kesimpulannya, ibu bapa perlulah mampu melaksanakan konsep melentur buluh biarlah dari rebungnya dalam aspek mendidik anak memiliki budi pekerti yang tinggi ini. Mereka harus sedar bahawa anak akan menjadikan ibu bapa sebagai contoh teladan kehidupan ini bak kata pepatah bagaimana rupa begitulah bayangnya yang membuktikan anak meniru sikap ibu bapa. Anak pula hendaklah bersedia untuk menerima teguran dan nasihat daripada orang tua mereka apabila aspek budi pekerti menjadi perbualan seisi keluarga mereka. Mungkin matlamat mempunyai satu kelompok remaja yang berbudi pekerti tinggi akan tercapai apabila ibu bapa melaksanakan tugas mendidik mereka dengan sebaik mungkin itu.


Monday, November 16, 2020

Masalah pencemaran alam begitu ketara di negara ini terutama di kawasan bandar.

Huraikan impak-impak buruk yang berlaku apabila masalah ini berlanjutan.


Pencemaran alam bermaksud keadaan yang tidak sihat atau baik yang berlaku terhadap kualiti alam sekitar. Biasanya, pencemaran ini berlaku di kawasan hutan belantara, udara, sungai, laut, dan kawasan bergunung itu. Sebenarnya, ada banyak kesan negatif yang timbul apabila fenomena alam ini berlaku secara berleluasa.


Akibat yang paling ketara berlaku apabila pencemaran alam menular ialah kesihatan masyarakat akan menjadi bermasalah pula. Perkara ini berlaku kerana pencemaran alam akan menjejaskan kualiti udara yang disedut oleh manusia sehingga menjadikan penyakit lelah sebagai satu kebiasaan. Jelaslah, udara yang tercemar itu akan membawa banyak pihak terutamanya kanak-kanak dan warga tua mengalami kesukaran untuk bernafas sehingga kesihatan mereka terganggu.


Selain itu, kehidupan harian manusia turut terjejas apabila pencemaran menjadi sesuatu yang lazim berlaku. Bekalan air ke rumah tidak akan berlaku apabila pencemaran sungai begitu teruk untuk dibersihkan oleh loji penapis air di negara ini. Akibatnya, masyarakat tidak boleh mandi, membersihkan rumah, dan memasak kerana bekalan air terganggu disebabkan oleh pencemaran sungai yang berlaku saban hari itu.


Tambahan pula, kepupusan haiwan boleh berlaku sebaik sahaja pencemaran alam sudah dilihat sesuatu yang berleluasa itu. Ketiadaan haiwan boleh menjejaskan masyarakat kerana seseorang itu tidak lagi mampu melihat haiwan ini secara liar kecuali di zoo sahaja. Sesungguhnya, generasi akan datang tidak lagi boleh melihat, menikmati, dan mendengar bunyi haiwan-haiwan yang pupus kerana pencemaran alam menjejaskan habitat semula jadi mereka itu.


Impak yang terakhir berlaku apabila alam tercemar ialah risiko berlakunya wabak penyakit akan menjadi lebih tinggi. Penebangan hutan yang keterlaluan boleh membawa peningkatan suhu dan banjir berlaku sehingga menyebarkan wabak denggi serta taun itu. Lama-kelamaan, kadar kematian akibat penyakit yang ada kaitan dengan pencemaran alam bertambah setiap tahun.


Kesimpulannya, pencemaran alam memang membawa banyak kesan negatif terhadap masyarakat di negara ini. Namun, banyak pihak masih enggan mengakui pencemaran alam berlaku di negara ini sehingga isu ini terus menjadi duri dalam daging pula. Sudah sampai masanya isu pencemaran alam ini menjadi lipatan sejarah dalam kehidupan masyarakat di Malaysia.Wednesday, November 11, 2020

SPM: Tindakan-tindakan sebagai penganggur dalam meneruskan Kehidupan


Kadar pengangguran di negara ini terus meningkat setiap tahun. Banyak pihak mula meminta pihak berkuasa melakukan sesuatu untuk mengawal fenomena sosial ini daripada terus menular.

Jelaskan tindakan-tindakan yang boleh diambil oleh seseorang penganggur untuk meneruskan kehidupannya.


Pengangguran merujuk situasi seseorang itu tidak mempunyai pekerjaan untuk satu tempoh yang panjang. Perkara ini berlaku kerana banyak syarikat tidak boleh menjalankan operasi perniagaan mereka ketika kemelut covid-19 ini sehingga terpaksa memberhentikan beberapa pekerja mereka. Pihak media massa sendiri turut mengetengahkan isu ini sehingga kemelut pengangguran menjadi buah mulut penduduk di Malaysia. Sebenarnya, ada pelbagai tindakan yang boleh dilakukan oleh seseorang penganggur jika mereka mahu meneruskan cabaran hidup ini.


Tindakan yang paling efektif ialah seseorang penganggur itu perlulah mempunyai pemikiran yang positif dalam hidup. Pemikiran positif ini penting kerana individu yang menganggur akan melihat perkara negatif yang melanda hidup mereka itu sebagai satu bentuk gangguan sementara sahaja. Golongan yang berfikiran positif ini akan berupaya mencari jalan penyelesaian untuk keluar daripada genggaman pengangguran yang begitu kuat itu. Maka, penganggur yang berfikiran positif akan boleh melihat kaedah-kedah yang perlu diambil supaya hidup mereka tidak diancam kemusnahan pula.


Selain itu, kemelut pengangguran ini boleh dikurangkan jika individu tersebut mengurangkan perbelanjaan harian mereka secara drastik. Amalan ini boleh dijelmakan dalam bentuk aktiviti makan di rumah, tidak membeli barang mewah, dan tidak mengamalkan sikap meminjam untuk membeli sesuatu barang yang tidak penting dalam hidup. Apabila semua perkara ini dijadikan amalan sebenar pastinya individu yang menganggur itu tidak akan menggunakan wang mereka dengan sewenang-wenangnya lalu mempunyai sejumlah wang simpanan pula. Akibatnya, penganggur tersebut akan mempunyai wang simpanan yang boleh bertahan untuk tempoh yang lebih panjang untuk meneruskan kehidupan ketika dirinya tidak mempunyai pekerjaan lagi.


Tambahan pula, penganggur yang berfikiran panjang akan menjalankan perniagaan secara kecil-kecilan untuk meneruskan kehidupan mereka nanti. Perniagaan kecil-kecilan ini boleh dalam bentuk menjual makanan, minuman, pakaian, dan sebagainya yang mampu dijalankan berbekalkan modal serta ilmu pengetahuan perniagaan yang sedikit. Apabila perniagaan kecil-kecilan ini dijalankan pastinya penganggur tadi akan mempunyai wang yang boleh digunakan untuk menyara makan minum dirinya dan untuk keluarga. Sesungguhnya, sikap membuat perniagaan sendiri boleh menjadi kaedah yang paling mudah untuk meneruskan kehidupan setelah diberhentikan oleh sesebuah syarikat.


Malah, kemelut pengangguran ini boleh ditangani jika individu tersebut berani untuk memohon bantuan daripada pihak-pihak tertentu. Permohonan meminta bantuan ini boleh diperoleh menerusi jabatan-jabatan kerajaan dan pertubuhan bukan kerajaan yang ada di Malaysia. Tindakan proaktif sebegini akan memberikan peluang kepada penganggur itu untuk memperoleh wang saraan yang berguna untuk kehidupan diri sendiri dan keluarganya. Lama-kelamaan, penganggur yang sanggup meminta bantuan ini akan mempunyai kekuatan moral untuk meneruskan kehidupan mereka pada masa hadapan itu.


Tindakan terakhir yang boleh dibuat oleh penganggur melibatkan kesangggupan mereka untuk mempelajari kemahiran-kemahiran baharu dalam hidup. Mereka boleh mengikuti kursus-kursus yang disediakan oleh pihak kerajaan dan swasta seperti kemahiran dalam kerjaya tertentu atau kemahiran memasak dan mengunting rambut itu. Apabila penganggur menguasai kemahiran-kemahiran ini sudah pasti mereka boleh menggunakannya untuk mencari rezeki pada masa hadapan pula. Sebenarnya, penguasaan kemahiran-kemahiran baharu ini menjadi peluang terbaik kepada pengaanggur untuk mengubah masa depan mereka.


Kesimpulannya, semua tindakan yang dihuraikan tadi berupaya untuk membantu sesiapa sahaja yang menganggur di negara ini. Isu pengangguran perlulah dilihat secara positif kerana perkara ini boleh melanda sesiapa sahaja sama ada yang bekerja sendiri atau bekerja dengan orang lain. Namun, masih ada segelintir pihak yang melihat pengangguran ini satu perkara yang tidak memberikan impak kepada mereka lalu enggan bertindak terlebih dahulu. Peribahasa sediakan payung sebelum hujan harus menjadi pegangan dalam hidup masyarakat kerana setiap insan berpotensi untuk menjadi penganggur dalam hidup mereka itu.


Artikel Pilihan

Usaha-usaha memajukan sukan dan atlet negara