Friday, January 22, 2021

SPM: Faedah khidmat bimbingan dan kaunseling di sekolah

Khidmat bimbingan dan kaunseling di sekolah dapat membantu pelajar menangani masalah peribadi, akademik dan kerjaya.


Huraikan faedah-faedah yang anda sebagai pelajar peroleh melalui khidmat bimbingan dan kaunseling ini.


Khidmat bimbingan dan kaunseling bolehlah ditakrifkan sebagai satu kaedah untuk menenangkan perasaan seseorang pelajar di sekolah. Pelbagai cabaran kehidu pan di sekolah dan di rumah seperti tekanan peperiksaan, hubungan sesama kawan, dan juga masalah ibu bapa telah menjadikan jiwa pelajar sering dicabar secara berterusan itu. Kajian yang disiarkan menerusi media massa telah membuktikan bahawa kejadian gejala sosial seperti kejadian bunuh diri dan kes jenayah disumbangkan oleh semua tekanan kehidupan yang dialami oleh seseorang insan itu. Lantaran itu, banyak perkara berfaedah yang boleh diterima oleh pelajar apabila khidmat sebegini wujud di sekolah mereka.


Sudah pasti faedah yang paling berkesan ialah pelajar dapat menyelesaikan pelbagai masalah peribadi yang sedang dialami itu. Kisah cinta monyet pelajar dan pergaduhan ibu bapa serta hubungan dengan ahli keluarga sering menjadi bahan utama yang mewujudkan kemelut peribadi dalam jiwa pelajar. Kekecewaan yang dialami akibat semua masalah ini hanya boleh diatasi apabila pelajar meluahkan masalah mereka kepada pihak kaunselor di sekolah itu. Sebenarnya, teknik meluahkan masalah peribadi kepada pihak ketiga ini seolah-olah melegakan tekanan yang dialami lalu masalah yang berlaku itu boleh ditangani dengan bijak lagi rasional.


Selain itu, khidmat kaunseling dan bimbingan ini boleh menyelesaikan masalah akademik yang dialami oleh pelajar dengan efektif. Banyak pelajar gagal dalam peperiksaan bukan disebabkan minda mereka tidak cerdas tetapi disebabkan oleh pelbagai faktor lain seperti ketiadaan tumpuan ketika belajar, tidak tahu menguruskan jadual belajar, dan ketidakfahaman tentang teknik belajar yang betul. Semua masalah pembelajaran ini boleh dibincangkan dengan pihak guru yang mahir dalam bidang kaunseling itu lalu pelbagai jalan penyelesaian boleh dihulurkan oleh pihak guru itu untuk diamalkan oleh pelajar. Akibatnya, prestasi pelajar dalam sesuatu peperiksaan itu akan menjadi lebih baik kerana semua kelemahan yang selama ini tidak disedari telah diberikan jalan yang betul lagi praktikal itu.


Tambahan pula, personaliti pelajar dapat dibangunkan dengan lebih mapan menerusi bimbangan kaunseling ini kerana media massa sering memaparkan seolah-olah pelajar mempunyai imej yang negatif. Pelajar sering dikaitkan sebagai kain putih yang harus diwarnakan dengan sebaik mungkin oleh pihak guru agar peribadi pelajar menjadi lebih matang dan dewasa pula. Khidmat kaunseling oleh pihak sekolah akan menegur kelakuan pelajar yang kurang menyenangkan lalu tindakan negatif itu akan dibuang kerana kelakuan yang lebih positif akan menyerlah dalam kehidupan pelajar. Lama-kelamaan, kelakuan positif pelajar ini akan menjadikan personaliti mereka lebih menarik pada masa mereka memasuki alam kedewasaan itu.


Motivasi pelajar juga boleh ditingkatkan melalui khidmat kaunseling dan bimbingan di sekolah ini. Kekerapan bertemu dengan guru kaunseling menjadikan pelajar sering menerima motivasi yang betul dalam kehidupan harian di sekolah itu lalu jiwa mereka lebih mampu untuk mengharungi cabaran. Diri pelajar yang masih mentah dalam pengalaman hidup itu perlu diberi motivasi dengan kerap supaya mereka tidak menyimpang daripada melakukan kesilapan dalam kehidupan yang boleh menjejaskan motivasi diri pula. Sesungguhnya, khidmat kaunseling ini berupaya untuk memastikan motivasi pelajar untuk meneruskan kehidupan yang penuh dengan dugaan ini terus subur dalam jiwa mereka itu.


Bukan sahaja masalah peribadi diselesaikan dan isu akademik pelajar dibetulkan tetapi khidmat kaunseling sebegini boleh membantu pelajar dalam menghadapi alam kerjaya  pascasekolah itu. Pelbagai maklumat tentang kerjaya dipaparkan di papan kenyataan khidmat kaunseling sekolah bersama-sama dengan usaha menjalankan seminar kerjaya yang boleh membuka mata pelajar tentang prospek mendapat pekerjaan pada masa depan itu. Teknik untuk menjawab ketika menghadiri temuduga pekerjaan atau cara berpakaian ketika bekerja juga boleh dipelajari oleh pelajar menerusi aktiviti yang dianjurkan oleh pihak kaunseling dan bimbingan ini. Ringkasnya, pelajar akan mempelajari pelbagai informasi mengenai pekerjaan menerusi khidmat kaunseling yang berguna ini.


Kesimpulannya, khidmat kaunseling dan bimbingan ini memberikan banyak faedah kepada pelajar tanpa disedari oleh pelbagai pihak. Jiwa pelajar yang mudah terganggu kerana usia yang masih muda dan cabaran hidup yang mencabar membuktikan betapa khidmat kaunseling ini penting diluaskan skopnya. Pelajar yang bermasalah jiwanya pasti akan mengharungi kehidupan alam kedewasaan yang penuh dengan kemurungan dan kesedihan yang menjejaskan semua pihak. Bak kata pepatah bagai menatang minyak yang penuh membuktikan bahawa didikan sejak awal amat penting tetapi penting dilaksanakan untuk melahirkan pelajar yang berkualiti lagi syumul sifatnya.

Sunday, January 17, 2021

Perlukan bahan untuk revisi saat akhir? 

PT3: Kepentingan remaja kepada negara

Remaja menjadi aset penting kepada negara kita.


Jelaskan kepentingan remaja kepada mana-mana negara.


Remaja sebagai aset negara dilihat satu penghargaan kerana remaja berpotensi besar dalam pembangunan negara ini. Contohnya, remaja yang kamil dalam kehidupan akan membangun negara, bangsa, dan keluarga serta diri sendiri. Maka, remaja memang memiliki banyak potensi dalam memajukan negara ini.


Kelebihan utama remaja terhadap negara ialah golongan ini boleh membentuk lapisan kepimpinan negara pada masa depan. Semua pihak melihat usia remaja yang masih muda itu boleh dibentuk untuk menjadi pemimpin yang berkaliber kelak menerusi pelbagai asuhan sosial. Lantaran itu, semakin banyak remaja semakin besarlah peluang negara ini untuk mempunyai barisan pemimpin yang berketerampilan pula.


Selain itu, negara melihat remaja ini sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi yang pesat. Pelabur asing melihat negara yang memiliki populasi remaja yang tinggi itu sebagai peluang cerah buat ekonomi untuk berkembang pula. Sesungguhnya, remaja yang banyak itu memudahkan sektor ekonomi negara kita mempunyai sumber manusia yang cekap.


Tambahan pula, benteng pertahanan negara akan menjadi lebih kukuh menerusi pembabitan golongan belia ini. Remaja yang berfikiran matang akan menyertai bidang ketenteraan dan kepolisian untuk memastikan negara ini terus selamat daripada ancaman anasir-anasir luar yang berniat jahat. Jelaslah, keselamatan negara menjadi lebih terjamin apabila remaja kita menyertai perkhidmatan sebegini.


Akhir sekali, remaja juga berupaya untuk meningkatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kehidupan harian masyarakat. Bidang ilmu pengetahuan sering berubah lalu memerlukan remaja yang memiliki kemahiran berfikir dan kebolehan menguasai ilmu baru tersebut terutama perubahan teknologi komunikasi. Oleh itu, remaja menjadi penentu dalam kemajuan ilmu pengetahuan dalam sesebuah masyarakat yang sedang menumu ke zaman kemodenan.


Kesimpulannya, semua kelebihan tadi memang wujud apabila remaja di negara ini menjalankan tugas mereka. Kerjasama semua pihak terutama remaja amat diperlukan supaya usia muda mereka dihabiskan demi kemajuan negara tercinta. Bak kata pepatah sekali air bah, sekali pantai berubah yang membuktikan bahawa remajalah yang akan membawa perubahan dalam kehidupan masyarakat zaman ini. 

Sunday, January 10, 2021

SPM: Ciri-ciri masyarakat moden yang boleh dicapai


Konsep negara maju merupakan sasaran pemimpin negara bagi meletakkan Malaysia sebaris dengan negara maju di dunia.

Huraikan ciri-ciri masyarakat yang diperlukan dalam usaha merealisasikan matlamat tersebut.


Konsep negara maju merujuk satu dasar yang diumumkan oleh pemimpin negara kita untuk membawa Malaysia menjadi negara maju setaraf dengan negara moden lainnya. Antara bahagian yang ingin dimajukan itu meliputi aspek sosial, pengetahuan sains dan teknologi serta ekonomi negara pada masa hadapan itu. Pihak akhbar sering menggunakan dasar ini sebagai bahan muka depan akhbar mereka untuk meraih sokongan rakyat terhadap usaha kerajaan merealisasikan dasar tersebut. Maka, pelbagai sikap harus dimiliki oleh masyarakat negara ini sebelum dasar ini menjadi satu realiti pula.


Sahsiah rakyat yang paling penting dimiliki dalam usaha mengejar dasar wawasan ini meliputi pegangan keagamaan yang tinggi. Konsep keagamaan dalam jiwa bangsa boleh menjadi tebal dan positif apabila kebebasan beragama dalam kalangan warganegara ini diberi keutamaan oleh pemimpin negara kita. Lama-kelamaan, semua tindakan yang dilakukan oleh masyarakat kita pasti berpandukan ajaran keagamaan yang tepat lagi sahih itu. Lantaran itu, aspek keagamaan menjadi kriteria utama dalam usaha memastikan program wawasan kerajaan ini mencapai objektifnya itu.


Selain itu, masyarakat yang rajin bekerja turut dilihat sebagai ciri yang diperlukan dalam mencapai wawasan murni ini. Semua pihak di negara ini harus melihat kerja itu sebagai satu usaha murni untuk memajukan negara terutama dalam bidang ekonomi yang penuh cabaran ini. Kerajinan masyarakat Malaysia boleh memacu ekonomi negara menjadi makmur berbanding negara jiran dalam suasana ekonomi globalisasi yang tidak menentu ini. Sesungguhnya, warganegara ini yang mengutamakan amalan suka bekerja tanpa sebarang rungutan itu boleh membantu negara kita menjadi moden pula.


Tambahan pula, kemampuan memiliki ilmu pengetahuan dalam kalangan rakyat terutama remaja penting untuk memenuhi keperluan wawasan ini. Ibu bapa perlulah menjadikan usaha menuntut ilmu ini sebagai keperluan utama dalam kehidupan anak mereka tersebut dengan memberi galakan anak pergi ke sekolah. Langkah ini boleh menjadikan Malaysia mempunyai kelompok populasi pelajar yang berilmu tinggi dalam bidang sains dan teknologi itu. Jadi, negara kita amat memerlukan rakyatnya terutama golongan muda untuk menguasai pelbagai bidang ilmu agar golongan ini boleh membantu mencapai konsep negara maju itu menjadi kenyataan sebenar.


Masyarakat negara ini juga perlulah memiliki persepsi mudah untuk menerima sebarang perubahan yang berlaku. Sikap mudah menerima perubahan ini boleh diamalkan menerusi konsep melihat terlebih dahulu kesan sesuatu sebelum membuat penilaian tertentu itu. Apabila sikap ini diamalkan semua dasar kerajaan akan dilihat secara positif lalu berusaha untuk menjadikan dasar tersebut satu kenyataan tanpa menggunakan pelbagai dalih untuk menolaknya. Akibatnya, negara ini boleh melakukan pelbagai perkara yang unik lagi menarik kerana rakyatnya bersedia menerima perubahan yang berlaku tanpa sebarang rungutan.


Akhir sekali, rakyat negara ini juga perlulah memiliki sikap mengutamakan konsep perpaduan dalam sebarang aktiviti harian mereka itu. Masyarakat negara ini boleh saling menghormati dan melihat perbezaan budaya itu sebagai sesuatu yang positif dalam mewarnai kehidupan mereka tersebut. Amalan murni ini boleh mengekang sebarang konflik yang boleh berlaku itu daripada terus merebak tanpa kawalan pula. Oleh itu, amalan perpaduan haruslah menjadi lumrah dalam jati diri rakyat negara ini tanpa mengira bangsa dan keturunan itu. Konklusinya, semua ciri yang dihuraikan tadi harus dimiliki oleh rakyat bumi ini supaya konsep negara maju itu boleh dicapai segera. Pihak berkenaan terutamanya kerajaan perlulah berusaha untuk memupuk semua kriteria ini dalam jiwa masyarakat kita tanpa banyak rungutan pula. Kegagalan untuk menjadikan ciri-ciri ini sesuatu yang lumrah dalam kehidupan masyarakat bakal menyaksikan dasar wawasan ini menemui jalan buntu itu. Bak kata pepatah hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri, lebih baik di negeri sendiri yang membuktikan kita sebagai rakyat Malaysia harus berusaha menjadikan negara ini sebuah negara maju pada masa hadapan.

Monday, January 04, 2021

PT3: Cara atasi pencemaran alam

Malaysia terus mengalami pencemaran alam yang begitu ketara.


Berikan pendapat anda cara-cara mengatasi pencemaran alam ini.


Pencemaran alam dilihat sebagai satu fenomena kemusnahan alam akibat kesilapan manusia. Antara pencemaran itu meliputi pencemaran udara, air, laut, dan juga kemusnahan hutan secara berleluasa. Sebenarnya, ada pelbagai kaedah yang boleh dilakukan untuk mengekang pencemaran daripada terus berlaku itu.


Tindakan yang paling berkesan ialah masyarakat kita mengamalkan amalan kitar semula itu. Sikap kitar semula ini boleh dipupuk jika pihak berkuasa berani meletakkan tong kitar semula di beberapa kawasan yang strategik itu. Jelaslah, amalan kitar semula tidak akan memusnahkan alam kerana masyarakat tidak membazir itu.


Selain itu, kita boleh menggunakan sumber tenaga alternatif yang tertentu seperti tenaga air, cahaya matahari, dan angin itu. Malaysia merupakan sebuah negara yang dianugerahkan pelbagai sumber tenaga asli yang banyak sehingga menjadikan negara ini gelap mata untuk membuat keputusan. Akibatnya, negara kita tidak akan menggunakan minyak yang banyak menghasilkan bahan sisa kotor itu.


Tambahan pula, isu pencemaran boleh diatasi jika kawasan sungai diselenggarakan dengan baik. Penjagaan sungai penting kerana sungai yang baik akan menghalang berlakunya kejadian banjir kilat, tanah runtuh dan aliran air yang tidak menghakis tanah.  Ringkasnya, sungai yang tidak bermasalah akan menjamin kualiti alam yang baik berlaku.


Kesimpulannya, semua tindakan tadi berupaya untuk menjadikan alam kita lebih bersih dan berkualiti. Isu pencemaran alam harus ditangani dengan bijak oleh semua pihak sebelum terlewat. Peribahasa nasi menjadi bubur mengingatkan kita agar bertindak dahulu sebelum kemelut pencemaran alam ini menjadi semakin meruncing itu. 
Artikel Pilihan

Usaha-usaha memajukan sukan dan atlet negara