Sunday, January 17, 2021

PT3: Kepentingan remaja kepada negara

Remaja menjadi aset penting kepada negara kita.


Jelaskan kepentingan remaja kepada mana-mana negara.


Remaja sebagai aset negara dilihat satu penghargaan kerana remaja berpotensi besar dalam pembangunan negara ini. Contohnya, remaja yang kamil dalam kehidupan akan membangun negara, bangsa, dan keluarga serta diri sendiri. Maka, remaja memang memiliki banyak potensi dalam memajukan negara ini.


Kelebihan utama remaja terhadap negara ialah golongan ini boleh membentuk lapisan kepimpinan negara pada masa depan. Semua pihak melihat usia remaja yang masih muda itu boleh dibentuk untuk menjadi pemimpin yang berkaliber kelak menerusi pelbagai asuhan sosial. Lantaran itu, semakin banyak remaja semakin besarlah peluang negara ini untuk mempunyai barisan pemimpin yang berketerampilan pula.


Selain itu, negara melihat remaja ini sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi yang pesat. Pelabur asing melihat negara yang memiliki populasi remaja yang tinggi itu sebagai peluang cerah buat ekonomi untuk berkembang pula. Sesungguhnya, remaja yang banyak itu memudahkan sektor ekonomi negara kita mempunyai sumber manusia yang cekap.


Tambahan pula, benteng pertahanan negara akan menjadi lebih kukuh menerusi pembabitan golongan belia ini. Remaja yang berfikiran matang akan menyertai bidang ketenteraan dan kepolisian untuk memastikan negara ini terus selamat daripada ancaman anasir-anasir luar yang berniat jahat. Jelaslah, keselamatan negara menjadi lebih terjamin apabila remaja kita menyertai perkhidmatan sebegini.


Akhir sekali, remaja juga berupaya untuk meningkatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kehidupan harian masyarakat. Bidang ilmu pengetahuan sering berubah lalu memerlukan remaja yang memiliki kemahiran berfikir dan kebolehan menguasai ilmu baru tersebut terutama perubahan teknologi komunikasi. Oleh itu, remaja menjadi penentu dalam kemajuan ilmu pengetahuan dalam sesebuah masyarakat yang sedang menumu ke zaman kemodenan.


Kesimpulannya, semua kelebihan tadi memang wujud apabila remaja di negara ini menjalankan tugas mereka. Kerjasama semua pihak terutama remaja amat diperlukan supaya usia muda mereka dihabiskan demi kemajuan negara tercinta. Bak kata pepatah sekali air bah, sekali pantai berubah yang membuktikan bahawa remajalah yang akan membawa perubahan dalam kehidupan masyarakat zaman ini. 

Sunday, January 10, 2021

SPM: Ciri-ciri masyarakat moden yang boleh dicapai


Konsep negara maju merupakan sasaran pemimpin negara bagi meletakkan Malaysia sebaris dengan negara maju di dunia.

Huraikan ciri-ciri masyarakat yang diperlukan dalam usaha merealisasikan matlamat tersebut.


Konsep negara maju merujuk satu dasar yang diumumkan oleh pemimpin negara kita untuk membawa Malaysia menjadi negara maju setaraf dengan negara moden lainnya. Antara bahagian yang ingin dimajukan itu meliputi aspek sosial, pengetahuan sains dan teknologi serta ekonomi negara pada masa hadapan itu. Pihak akhbar sering menggunakan dasar ini sebagai bahan muka depan akhbar mereka untuk meraih sokongan rakyat terhadap usaha kerajaan merealisasikan dasar tersebut. Maka, pelbagai sikap harus dimiliki oleh masyarakat negara ini sebelum dasar ini menjadi satu realiti pula.


Sahsiah rakyat yang paling penting dimiliki dalam usaha mengejar dasar wawasan ini meliputi pegangan keagamaan yang tinggi. Konsep keagamaan dalam jiwa bangsa boleh menjadi tebal dan positif apabila kebebasan beragama dalam kalangan warganegara ini diberi keutamaan oleh pemimpin negara kita. Lama-kelamaan, semua tindakan yang dilakukan oleh masyarakat kita pasti berpandukan ajaran keagamaan yang tepat lagi sahih itu. Lantaran itu, aspek keagamaan menjadi kriteria utama dalam usaha memastikan program wawasan kerajaan ini mencapai objektifnya itu.


Selain itu, masyarakat yang rajin bekerja turut dilihat sebagai ciri yang diperlukan dalam mencapai wawasan murni ini. Semua pihak di negara ini harus melihat kerja itu sebagai satu usaha murni untuk memajukan negara terutama dalam bidang ekonomi yang penuh cabaran ini. Kerajinan masyarakat Malaysia boleh memacu ekonomi negara menjadi makmur berbanding negara jiran dalam suasana ekonomi globalisasi yang tidak menentu ini. Sesungguhnya, warganegara ini yang mengutamakan amalan suka bekerja tanpa sebarang rungutan itu boleh membantu negara kita menjadi moden pula.


Tambahan pula, kemampuan memiliki ilmu pengetahuan dalam kalangan rakyat terutama remaja penting untuk memenuhi keperluan wawasan ini. Ibu bapa perlulah menjadikan usaha menuntut ilmu ini sebagai keperluan utama dalam kehidupan anak mereka tersebut dengan memberi galakan anak pergi ke sekolah. Langkah ini boleh menjadikan Malaysia mempunyai kelompok populasi pelajar yang berilmu tinggi dalam bidang sains dan teknologi itu. Jadi, negara kita amat memerlukan rakyatnya terutama golongan muda untuk menguasai pelbagai bidang ilmu agar golongan ini boleh membantu mencapai konsep negara maju itu menjadi kenyataan sebenar.


Masyarakat negara ini juga perlulah memiliki persepsi mudah untuk menerima sebarang perubahan yang berlaku. Sikap mudah menerima perubahan ini boleh diamalkan menerusi konsep melihat terlebih dahulu kesan sesuatu sebelum membuat penilaian tertentu itu. Apabila sikap ini diamalkan semua dasar kerajaan akan dilihat secara positif lalu berusaha untuk menjadikan dasar tersebut satu kenyataan tanpa menggunakan pelbagai dalih untuk menolaknya. Akibatnya, negara ini boleh melakukan pelbagai perkara yang unik lagi menarik kerana rakyatnya bersedia menerima perubahan yang berlaku tanpa sebarang rungutan.


Akhir sekali, rakyat negara ini juga perlulah memiliki sikap mengutamakan konsep perpaduan dalam sebarang aktiviti harian mereka itu. Masyarakat negara ini boleh saling menghormati dan melihat perbezaan budaya itu sebagai sesuatu yang positif dalam mewarnai kehidupan mereka tersebut. Amalan murni ini boleh mengekang sebarang konflik yang boleh berlaku itu daripada terus merebak tanpa kawalan pula. Oleh itu, amalan perpaduan haruslah menjadi lumrah dalam jati diri rakyat negara ini tanpa mengira bangsa dan keturunan itu. Konklusinya, semua ciri yang dihuraikan tadi harus dimiliki oleh rakyat bumi ini supaya konsep negara maju itu boleh dicapai segera. Pihak berkenaan terutamanya kerajaan perlulah berusaha untuk memupuk semua kriteria ini dalam jiwa masyarakat kita tanpa banyak rungutan pula. Kegagalan untuk menjadikan ciri-ciri ini sesuatu yang lumrah dalam kehidupan masyarakat bakal menyaksikan dasar wawasan ini menemui jalan buntu itu. Bak kata pepatah hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri, lebih baik di negeri sendiri yang membuktikan kita sebagai rakyat Malaysia harus berusaha menjadikan negara ini sebuah negara maju pada masa hadapan.

Monday, January 04, 2021

PT3: Cara atasi pencemaran alam

Malaysia terus mengalami pencemaran alam yang begitu ketara.


Berikan pendapat anda cara-cara mengatasi pencemaran alam ini.


Pencemaran alam dilihat sebagai satu fenomena kemusnahan alam akibat kesilapan manusia. Antara pencemaran itu meliputi pencemaran udara, air, laut, dan juga kemusnahan hutan secara berleluasa. Sebenarnya, ada pelbagai kaedah yang boleh dilakukan untuk mengekang pencemaran daripada terus berlaku itu.


Tindakan yang paling berkesan ialah masyarakat kita mengamalkan amalan kitar semula itu. Sikap kitar semula ini boleh dipupuk jika pihak berkuasa berani meletakkan tong kitar semula di beberapa kawasan yang strategik itu. Jelaslah, amalan kitar semula tidak akan memusnahkan alam kerana masyarakat tidak membazir itu.


Selain itu, kita boleh menggunakan sumber tenaga alternatif yang tertentu seperti tenaga air, cahaya matahari, dan angin itu. Malaysia merupakan sebuah negara yang dianugerahkan pelbagai sumber tenaga asli yang banyak sehingga menjadikan negara ini gelap mata untuk membuat keputusan. Akibatnya, negara kita tidak akan menggunakan minyak yang banyak menghasilkan bahan sisa kotor itu.


Tambahan pula, isu pencemaran boleh diatasi jika kawasan sungai diselenggarakan dengan baik. Penjagaan sungai penting kerana sungai yang baik akan menghalang berlakunya kejadian banjir kilat, tanah runtuh dan aliran air yang tidak menghakis tanah.  Ringkasnya, sungai yang tidak bermasalah akan menjamin kualiti alam yang baik berlaku.


Kesimpulannya, semua tindakan tadi berupaya untuk menjadikan alam kita lebih bersih dan berkualiti. Isu pencemaran alam harus ditangani dengan bijak oleh semua pihak sebelum terlewat. Peribahasa nasi menjadi bubur mengingatkan kita agar bertindak dahulu sebelum kemelut pencemaran alam ini menjadi semakin meruncing itu. 
Artikel Pilihan

PT3: Kepentingan remaja kepada negara

Remaja menjadi aset penting kepada negara kita. Jelaskan kepentingan remaja kepada mana-mana negara. Remaja sebagai aset negara dilihat satu...