Monday, April 19, 2021

PT3: Kepentingan bahasa kebangsaan di Malaysia?

Bahasa kebangsaan menjadi alat yang penting dalam usaha membawa kesejahteraan kehidupan di negara ini.

Jelaskan kepentingan bahasa kebangsaan diutamakan di Malaysia.


Bahasa Melayu atau Malaysia merujuk bahasa yang telah diwartakan sebagai bahasa pertuturan rasmi di negara ini sejak merdeka. Penggunaan bahasa ini boleh diamalkan ketika berada di pejabat, sekolah, dan apabila berinteraksi dengan kawan-kawan. Sebenarnya, bahasa ini apabila diamalkan boleh membawa pelbagai kesan positif dalam kehidupan masyarakat majmuk Malaysia.


Manfaat yang timbul apabila rakyat Malaysia menggunakan bahasa kebangsaan ini ialah bahasa ini menjadi simbol kebanggaan dalam kalangan penduduk negara. Penggunaan bahasa ini secara meluas ketika bertutur atau berkomunikasi sesama sendiri boleh membuktikan lambang jati diri nasional yang utuh. Lama-kelamaan, rasa bangga akan menyusup masuk ke dalam jiwa kerana melihat berleluasanya penggunaan bahasa ini dalam kalangan rakyat tempatan.


Selain itu, penggunaan bahasa ini boleh menjadi alat perpaduan antara masyarakat Malaysia itu.  Rakyat boleh bersatu padu di bawah satu bumbung yang dieratkan menerusi penggunaan bahasa kebangsaan ini lalu rasa toleransi, muafakat, dan saling menghormati akan terhasil. Ringkasnya, bahasa kebangsaan berupaya mengeratkan hubungan antara kaum di Malaysia dengan mudah.


Tambahan pula, bahasa kebangsaan boleh berperanan menjadi bahasa ilmu dan maklumat dalam era globalisasi ini. Semua sektor pendidikan di Malaysia menggunakan bahasa ini sebagai bahasa pengantar dan kertas peperiksaan bahasa ini menjadi syarat wajib lulus dalam semua jenis peperiksaan. Akibatnya, bahasa kebangsaan akan menjadi bahasa rujukan ilmu dan informasi dalam kalangan pelajar di negara ini.


Bahasa kebangsaan yang digunakan antara rakyat Malaysia ini berupaya mewujudkan semangat kekitaan yang kukuh pula. Apabila bahasa ini dituturkan oleh semua pihak sudah pasti timbul satu persamaan yang kukuh sesama rakyat sehingga mendaulatkan penggunaan ke seluruh negara. Sesungguhnya, bahasa kebangsaan yang digunakan itu boleh menjadi lambang maruah dan imej negara yang sewajarnya.


Kesimpulannya, bahasa kebangsaan bolehlah dilihat sebagai nyawa sesuatu bangsa itu. Kajian sudah membuktikan bahawa bahasa melambangkan bangsa dan tamadun sesuatu rakyat negara itu. Slogan bahasa jiwa bangsa membuktikan bahawa bahasa yang dituturkan itu menunjukkan budaya sesebuah negara.Wednesday, April 14, 2021

SPM: Faedah-faedah penyertaan sukan di sekolah

Kerajaan mewajibkan program 1Murid1Sukan di setiap sekolah.

Huraikan faedah-faedah yang anda peroleh dengan menyertai aktiviti sukan di sekolah.


Aktiviti sukan dilihat sebagai satu aktiviti riadah yang baik untuk pelajar di sekolah. Antara aktiviti yang positif ini meliputi acara larian, bola sepak, hoki, badminton, dan sebagainya. Pihak media massa turut menyiarkan banyak bahan berita yang menekankan peri pentingnya sukan dalam kehidupan pelajar yang penuh tekanan itu. Lantaran itu, pelajar yang menyertai aktiviti sukan akan memperoleh pelbagai kesan baik.


Impak positif yang pertama melibatkan masa lapang pelajar berkenaan dipenuhi dengan aktiviti yang berfaedah. Pelajar tidak akan bercampur dengan golongan yang tidak bermoral kerana aktiviti sukan dijalankan di kawasan sekolah dengan pengawasan pihak guru pula. Masa untuk menghabiskan sesuatu acara sukan itu juga memerlukan tempoh yang lama seperti bola sepak yang pastinya mengambil masa sejam lebih. Jadi, pelajar yang terlibat dalam acara sukan akan memenuhkan masa lapangnya dengan baik.


Selain itu, pelajar yang sering menyertai aktiviti sukan dikatakan lebih sihat berbanding dengan pelajar yang tidak melakukan sebarang aktiviti senaman itu. Sukan memerlukan tenaga dan pelajar pasti akan berpeluh apabila melakukan acara sukan seperti hoki dan badminton itu. Peluh yang keluar ini turut menyingkirkan toksik badan selain mengurangkan tekanan yang dihadapi oleh pelajar itu. Jelaslah, pelajar akan sihat kerana masa tidur mereka juga stabil kerana kualiti tidur lebih baik setelah keletihan menjalani latihan sukan di sekolah itu.


Malah, pemupukan nilai-nilai murni turut berlaku apabila seseorang pelajar itu menyertai aktiviti sukan di sekolah. Nilai murni seperti bekerjasama, berbincang, berfikir secara kritis dan bersemangat juang pasti tertanam kerana semua nilai ini diperlukan dalam sebarang acara sukan itu. Pelajar yang sudah selalu menyertai sukan akan turut mengamalkan nilai sebegini dalam kehidupan harian mereka yang penuh dengan dugaan itu. Jadi, nilai-nilai murni dapat dipupuk jika pelajar menyertai acara sukan di sekolah.


Malahan, pelajar yang berbakat dalam acara sukan ini juga boleh menjadi pasukan pelapis kepada atlet negara pada masa hadapan. Usia yang masih muda dan peluang untuk dilatih dalam tempoh tertentu menjadikan pelajar calon terbaik untuk meneruskan kegemilangan pasukan negara dalam acara sukan akan terus berlaku. Mereka apabila mencapai umur tertentu pula akan bertanding untuk memastikan imej sukan negara terus terpelihara. Maka, pelajar yang menyertai acara sukan boleh dilihat sebagai berpotensi untuk mewakili negara pada masa hadapan pula.


Kesimpulannya, semua impak positif tadi memang boleh dialami oleh pelajar kita yang menyertai acara sukan tersebut. Ibu bapa hendaklah memberikan sokongan yang padu kepada anak mereka agar melibatkan diri dalam acara sebegini. Sukan tidak harus dilihat sebagai sesuatu yang membazirkan masa dan tenaga sahaja kerana kejayaan pelajar tidak harus diukur berdasarkan kejayaan dalam akademik sahaja bersesuaian dengan slogan badan cergas, otak cerdas. Sudah sampai masanya kita melihat sukan sebagai satu komponen utama dalam usaha memajukan sistem pendidikan negara itu.


Sunday, April 04, 2021

PT3: Faedah-faedah kedatangan pelancong asing ke Malaysia?

Ratusan ribu pelancong melawat ke negara ini.

Huraikan faedah-faedah kedatangan pelancong negara luar ke negara ini.


Pelancong luar negara bermaksud pelawat yang datang ke Malaysia tetapi berasal dari luar negara. Ada pelancong asing ini yang datang dari Jepun, Korea Selatan, Amerika Syarikat, Perancis, dan Indonesia serta Singapura. Maka, ada banyak kebaikan yang timbul apabila pelancong luar negara datang ke negara ini.


Manfaat yang diperoleh apabila pelancong asing datang ialah rakyat negara ini akan mempunyai banyak peluang pekerjaan. Keperluan pelancong yang mahu menggunakan pengangkutan awam, membeli makanan, menempah hotel, dan membeli-belah memerlukan sumber manusia yang banyak untuk beroperasi dengan lancar. Akibatnya, penduduk tempatan akan mempunyai pekerjaan yang menjamin sumber pendapatan bulanan yang lumayan itu.


Selain itu, pelancong yang banyak ke negara ini akan meninggikan imej negara pada mata masyarakat luar. Apabila mereka melawat Malaysia dan menikmati keindahannya sudah pasti pelancong itu akan menceritakan pengalaman unik mereka kepada rakan-rakan senegara. Ringkasnya, nama negara akan tersohor kerana pelancong asing akan menghebohkan keindahan Malaysia kepada rakyat negara mereka.


Tambahan pula, rakyat negara ini akan terdedah dengan pelbagai budaya pelancong luar itu. Interaksi dengan pelancong asing akan berlaku lalu perbezaan budaya, bahasa, pengalaman hidup boleh dikongsi bersama-sama pula. Lama-kelamaan, minda rakyat akan terbuka kerana melihat sendiri budaya pelancong luar yang berbeza tetapi unik berbanding budaya tempatan.


Kesimpulannya, kehadiran pelancong asing memang dialu-alukan oleh negara ini. Namun, ada segelintir rakyat yang mengambil kesempatan umpama menangguk di air keruh sehingga imej negara terjejas seperti mengenakan bayaran teksi yang melampau kepada pelancong itu. Sudah sampai masanya kita semua bertindak segera agar industri pelancongan negara terus berkembang pesat.
Wednesday, March 31, 2021


 

SPM: Langkah-langkah bentuk disiplin diri

Disiplin amat penting dalam kehidupan manusia.

Huraikan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk membentuk disiplin seseorang.


Disiplin merujuk satu sikap yang mengutamakan pematuhan terhadap peraturan kehidupan masyarakat. Antara contoh disiplin itu meliputi disiplin di sekolah, di rumah, dan juga di pejabat. Pihak media massa melihat isu disiplin ini semakin penting kerana sering menyiarkan sikap remaja yang suka melanggar disiplin terutama di sekolah. Jadi, ada banyak tindakan yang boleh dibuat untuk memastikan diri seseorang itu mempunyai disiplin.


Langkah yang paling mudah melibatkan usaha kerajaan melancarkan kempen tentang disiplin dalam kalangan masyarakat. Kempen ini boleh disiarkan menerusi media massa pada masa perdana terutama di televisyen negara ini. Penayangan kempen menerusi media massa ini memudahkan rakyat untuk memahami kepentingan disiplin dalam kehidupan lalu bersama-sama mengamalkannya pula. Lantaran itu, tindakan menganjurkan kempen sebegini boleh membawa lebih banyak pihak mengamalkan disiplin dalam hidup mereka.


Selain itu, amalan disiplin ini boleh dipupuk melalui usaha ibu bapa memaparkan teladan yang baik. Orang tua yang selalu berdisiplin terutama dalam aspek mematuhi masa dan bekerja boleh memberi impak kepada golongan muda juga. Anak akan memahami kepentingan disiplin setelah melihat ibu bapa mereka berusaha mematuhi disiplin sebaik mungkin. Sesungguhnya, ibu bapa yang memberi teladan sebegini boleh menjadikan generasi muda memandang disiplin sesuatu yang penting dipatuhi dengan rigid dalam kehidupan harian mereka.


Malah, kejayaan memiliki rakyat yang berdisiplin boleh dicapai jika pihak sekolah mengenakan disiplin yang ketat tanpa sebarang tindakan pilih kasih atau pilih bulu. Semua pelajar yang melakukan kesalahan akan dihukum dengan adil dan berpatutan berdasarkan kesalahan yang dilakukan tersebut. Pelajar di sekolah ini akan memahami dan menyedari bahawa setiap kesilapan akan membawa  balasan tertentu. Oleh itu, pengenalan disiplin yang ketat di sekolah boleh mendidik pelajar supaya memahami tindakan mereka boleh menimbulkan pelbagai kesan yang harus ditanggung itu.


Tambahan pula, disiplin ini boleh dipupuk atau dibentuk oleh diri remaja itu sendiri. Remaja yang bijak akan melihat disiplin sebagai satu peraturan yang dibuat supaya kehidupan mereka menjadi lebih mudah dan tersusun. Lama-kelamaan, remaja itu menyedari bahawa kejayaan dalam hidup banyak bergantung kepada kemampuan diri mereka untuk mematuhi peraturan yang ada di dunia ini. Jelaslah, diri remaja itu sendiri harus ada sikap mengutamakan disiplin dalam kehidupan seharian mereka itu.


Kesimpulannya, semua tindakan tadi memang mampu untuk memastikan disiplin dalam kalangan masyarakat kita terutama remaja begitu kukuh. Kerjasama semua pihak amat diperlukan terutama daripada remaja supaya  melihat disiplin itu sebagai sesuatu yang positif dan bukannya sesuatu yang mengawal mereka. Sikap mengutamakan disiplin ini boleh membantu negara untuk mencapai wawasan yang diidamkan pada masa hadapan pula. Peribahasa biar mati anak jangan mati adat mengingatkan kita bahawa kemusnahan sesuatu bangsa itu banyak ditentukan oleh kepatuhan mereka terhadap disiplin dan peraturan dalam kehidupan harian yang sudah terkumpul menjadi budaya sesuatu bangsa pula.Wednesday, March 24, 2021

SPM: Sebab-sebab pelajar ponteng sekolah

Banyak pelajar pada zaman ini tidak berminat untuk belajar lalu sering ponteng sekolah.

Jelaskan sebab-sebab pelajar ponteng itu.


Ponteng sekolah bermaksud pelajar tidak pergi ke sekolah secara sengaja atau berpura-pura sakit itu. Antara punca yang mendorong pelajar mengambil tindakan ini banyak tetapi sikap diri sendiri turut menjadi penyebab utama isu ponteng semakin menular itu. Kemelut negatif ini telah menjadi satu masalah sosial yang mula mendapat perhatian semua pihak terutamanya daripada pihak kerajaan kita. Lantaran itu, punca-punca yang membawa ponteng sekolah berlaku harus dikaji dan difahami supaya jalan penyelesaiannya boleh diketahui.


Sebab utama pelajar negara ini ponteng sekolah dikaitkan dengan ketiadaan minat untuk belajar di sekolah tersebut. Kajian telah membuktikan bahawa pelajar tidak berminat untuk belajar kerana melihat subjek itu sebagai membosankan, sukar difahami, atau tidak mengetahui kaitan pelajaran itu dengan masa depan mereka. Kegagalan minda pelajar untuk berfikir secara matang tentang masa depan telah menjadikan ketiadaan minat untuk belajar ini sebagai sesuatu yang sukar dikikis. Akibatnya, banyak pelajar mengambil jalan mudah dengan tidak mahu pergi ke sekolah setiap hari itu.


Selain itu, sikap ibu bapa yang tidak bertanggungjawab telah menyebabkan fenomena ponteng sekolah ini semakin menjadi-jadi di kawasan bandar. Kehidupan bandar yang mengutamakan aspek kebendaan telah mendorong ibu bapa memberikan tumpuan khusus terhadap kerjaya mereka lalu menjadikan tugas mendidik anak terabai pula. Situasi ini seolah-olah memberikan tanggapan kepada anak bahawa pendidikan di sekolah itu tidak penting kerana ibu bapa mereka sendiri tidak memberi penekanan pembelajaran di sekolah itu. Maka, kegagalan ibu bapa menjalankan tugas mendidik anak itu telah membuka peluang kepada pelajar untuk terus mengamalkan amalan ponteng sekolah ini.


Tambahan pula, pengaruh rakan telah menjadikan pelajar berani untuk tidak pergi ke sekolah apabila berasa tidak suka itu. Dalam dunia kehidupan pelajar sudah pasti nasihat, teguran, cadangan, dan pujukan rakan sebaya lebih dipercayai daripada kata-kata ibu bapa mereka sendiri. Malangnya, semua cadangan rakan sebaya itu berunsur negatif yang mampu menjejaskan imej pelajar yang masih tercari-cari identiti sendiri itu. Sesungguhnya, pelajar yang mudah dipengaruhi oleh rakan mereka akan lebih terdedah untuk terlibat dalam amalan ponteng sekolah berbanding mereka yang memiliki sahabat yang sejati.


Kemelut ponteng sekolah ini turut berlaku disebabkan cara pengajaran dan pembelajaran sesetengah guru yang tidak menarik itu. Ada guru yang selalu ponteng kelas, tidak bersedia dengan bahan pendidikan, sering bermesyuarat, dan sebagainya yang menjejaskan kualiti pembelajaran pelajar di kelas pula. Apabila perkara sebegini diamalkan oleh seseorang guru sudah pasti pelajar tidak lagi berminat untuk mendengar penerangan guru mereka ketika berada di dalam kelas itu. Jadi, pelajar sanggup ponteng kerana mereka berpendapat cara pengajaran dan pembelajaran guru tertentu tidak memenuhi keperluan diri mereka itu.


Kesimpulannya, semua hujah tadi membuktikan bahawa ponteng sekolah sudah menjadi satu wabak yang perlu diselesaikan segera. Semua pihak terutamanya ibu bapa dan guru perlulah berganding bahu serta mengubah sikap mereka jika mahu kemelut ponteng sekolah ini ditangani secara efektif pula. Kegagalan untuk menghalang budaya ponteng ini bakal menyaksikan banyak pelajar tidak akan menerima pendidikan yang sempurna dalam kehidupan mereka itu. Peribahasa pemuda harapan negara, pemudi tiang bangsa membuktikan bahawa pelajar amat penting untuk kemajuan negara pada masa hadapan terutamanya pelajar yang berpendidikan tinggi itu.Wednesday, March 17, 2021

SPM: Punca-punca makanan ringan popular?

Makanan ringan menjadi satu jenis makanan yang diminati oleh masyarakat kita terutama kanak-kanak. 

Bincangkan punca-punca makanan ringan begitu popular dalam kalangan masyarakat.


Makanan ringan diklasifikasikan sebagai makanan yang mudah untuk disediakan dan dinikmati oleh masyarakat pengguna tanpa mengira masa. Antara makanan ringan itu meliputi kategori kerepok, gula-gula, manisan dan sebagainya. Pihak media massa sering menyiarkan bahan berita mengenai isu makanan ringan ini yang menjadi kegilaan dalam kalangan kanak-kanak Malaysia. Sebenarnya, ada banyak sebab yang membawa makanan ringan ini menjadi sesuatu yang lumrah di negara ini terutama dalam kalangan kanak-kanak.


Punca utama yang mendorong makanan ringan ini begitu menular dalam masyarakat kita kerana syarikat pengeluar makanan ini begitu bijak merancang strategi pengiklanan produk mereka itu. Bayangkan setiap iklan yang dikaitkan dengan makanan ringan ini pasti melambangkan suasana yang ceria dan penuh rasa seronok yang mudah difahami oleh kanak-kanak kita. Ada juga syarikat yang menawarkan hadiah istimewa setiap kali makanan ringan keluaran syarikat mereka ini dibeli oleh pengguna. Jadi, makanan ringan sudah sebati dalam masyarakat kita kerana kemahiran syarikat pengeluar untuk mempromosikan produk mereka dalam bentuk yang menarik lagi unik.


Selain itu, kanak-kanak melihat makanan ringan sebagai sesuatu yang “cool” atau menarik untuk dinikmati. Pada pandangan mereka, makanan ringan yang dinikmati itu akan menjadikan diri mereka lebih dikenali lalu ditiru oleh rakan-rakan yang lainnya terutama setelah melihat iklan produk tersebut. Makanan ringan telah dikatakan sebagai contoh kehidupan moden yang bersesuaian dengan jiwa kanak-kanak bergaya zaman globalisasi ini. Bayangkan, tidak ada lagi kanak-kanak yang suka menikmati dodol, kuih tempatan atau karipap di kantin kerana melihat makanan itu sudah ketinggalan zaman.


Penularan budaya makanan ringan ini turut dikaitkan dengan mudahnya untuk memperoleh makanan sebegini. Kanak-kanak boleh membeli makanan ini di kedai runcit dan kawasan kantin sekolah pada bila-bila masa pula terutama ketika masa rehat di sekolah. Kanak-kanak mendapati keadaan sebegini memudahkan mereka untuk pergi membeli makanan yang tidak sihat ini tanpa sebarang halangan pula. Maka, makanan ringan ini terus menjadi-jadi kerana makanan ini dijual di mana-mana pun.


Kita juga tidak boleh menafikan bahawa makanan ringan itu secara relatifnya lebih murah berbanding makanan lain yang dikatakan lebih berkhasiat itu. Kadar harga yang murah ini kerana makanan ini dihasilkan tanpa khasiat dan begitu mudah cara penyediaannya berbanding dengan makanan lain yang berkualiti itu. Keadaan ini menyebabkan kanak-kanak malah orang dewasa melihat makanan ringan ini sesuatu yang boleh dinikmati sepanjang masa pula. Lama-kelamaan, mereka akan menjadi ketagih dengan makanan ringan ini tanpa disedari pula.


Konklusinya, makanan ringan sudah menjadi satu budaya baru dalam kehidupan generasi moden Malaysia. Kita hendaklah mula berfikir tentang kemelut ini kerana sudah pasti kualiti kesihatan kanak-kanak kita akan terjejas suatu masa nanti. Topik yang meliputi obesiti dan gigi rosak sudah mula menjadi perbualan masyarakat kita ekoran menularnya amalan memakan makanan ringan sebegini. Mungkin sudah sampai masanya, kerajaan lebih tegas dalam memantau penjualan makanan ringan ini terutama di kawasan kantin sekolah dan tempat umum yang lainnya bak kata pepatah sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada gunanya.


Artikel Pilihan

PT3: Kepentingan bahasa kebangsaan di Malaysia?

Bahasa kebangsaan menjadi alat yang penting dalam usaha membawa kesejahteraan kehidupan di negara ini. Jelaskan kepentingan bahasa kebangsaa...