Friday, October 22, 2021

Karangan PT3: Cara-cara tingkatkan prestasi agli sukan negara

Prestasi ahli sukan negara semakin merosot terutama dalam kejohanan dunia.


Berikan idea anda cara-cara untuk meninggikan taraf prestasi ahli sukan negara.


Prestasi ahli sukan bermaksud pencapaian atlit itu dalam sesuatu pertandingan yang disertainya tersebut. Pencapaian itu boleh diukur berdasarkan jenis pingat yang dimenangi atau rekod yang dicipta serta markah yang diperoleh oleh ahli sukan terbabit. Lantaran itu, banyak tindakan boleh dibuat supaya prestasi atlit negara bertambah baik pada masa depan.


Tindakan yang berkesan dalam memastikan ahli sukan mencapai prestasi yang baik ialah aspek pemakanan mereka diselia dengan sempurna. Semua ahli sukan dikehendaki mengamalkan jenis-jenis makanan yang telah disyorkan oleh pakar pemakanan sesuatu jenis sukan tersebut. Lama-kelamaan, amalan pemakanan yang betul ini membawa fizikal atlit sudah mampu untuk menghasilkan prestasi yang tinggi itu.


Selain itu, usaha meningkatkan prestasi ahli sukan banyak ditentukan oleh jurulatih yang berpengalaman. Pemilihan jurulatih yang berpengalaman luas boleh memahami keperluan emosi dan fizikal ahli sukan itu lalu mampu membawa mereka mencapai potensi kemampuan diri. Akibatnya, jurulatih yang banyak menimba pengalaman melatih ahli sukan berupaya mengubah diri atlit negara menjadi lebih berkualiti.


Tambahan pula, prestasi ahli sukan akan menjadi baik apabila kemudahan sukan di negara ini terus ditingkatkan. Kewujudan kemudahan sukan seperti stadium, gelanggang sukan, litar perlumbaan kereta, trek larian, dan kolam renang memudahkan ahli sukan berlatih untuk memajukan diri mereka. Ringkasnya, pembinaan kemudahan sukan ini menjamin ahli sukan satu tempat yang sesuai untuk meninggikan prestasi mereka dalam acara sukan tertentu.


Atlit negara boleh meninggikan prestasi mereka apabila diberi kesempatan untuk menyertai kejohanan bertaraf dunia tersebut. Peluang menyertai pertandingan sebegini membolehkan ahli sukan negara bersaing dengan ahli sukan ternama dari luar lalu menghasilkan pencapaian yang cemerlang. Maka, penghantaran ahli sukan untuk menyertai pertandingan luar negara akan membantu mereka meninggikan kualiti pencapaian diri.


Kesimpulannya, semua perkara yang dihuraikan tadi akan menjadikan prestasi ahli sukan negara bertambah baik. Semua pihak terutama ibu bapa haruslah berubah pemikiran mereka terutama memberi galakan kepada generasi muda supaya melibatkan diri dalam aktiviti sukan. Peribahasa lain padang lain belalang yang membuktikan bahawa setiap kejohanan sukan menawarkan peluang untuk bersaing dengan pelbagai ahli sukan di seluruh dunia itu lalu meninggikan kemampuan ahli sukan Malaysia pula.


Tuesday, October 19, 2021

Perlukan tuisyen online dan fizikal yang berkualiti?


 

Karangan SPM: Punca luntur semangat kejiranan dań cara atasinya

Semangat kejiranan yang semakin luntur telah menyebabkan timbulnya berbagai-bagai masalah dalam masyarakat.


Huraikan faktor-faktor lunturnya semangat kejiranan dan cara-cara mengatasinya.


Semangat kejiranan merujuk satu perasaan yang mengutamakan jiran tetangga dalam kehidupan seseorang itu. Pengamalan semangat ini melibatkan sikap sering berbual dengan jiran, mengunjungi mereka ketika perayaan atau kecemasan serta membantu apabila diperlukan tanpa sebarang pertanyaan. Media massa turut menyiarkan pelbagai kemelut yang melibatkan aspek kejiranan di negara ini sehingga menimbulkan polemik yang meluas itu. Akibatnya, pelbagai punca kemelut ini berlaku dan kaedah untuk mengatasinya harus difahami segera.


Punca utama yang membawa lunturnya semangat kejiranan ini ialah perubahan dalam pola kehidupan masyarakat kita itu. Masa bekerja masyarakat zaman moden sudah berubah berbanding masa kerja zaman dahulu dan kesibukan bekerja itu membawa masyarakat melupakan jiran mereka. Kesibukan bekerja ini telah membawa kesukaran masyarakat untuk bertemu dan berbual sesama sendiri untuk mengukuhkan semangat kejiranan itu. Sesungguhnya, perubahan dalam gaya hidup terutama masa bekerja telah menjadikan konsep kejiranan itu semakin terhakis dalam jiwa manusia.


Selain itu, kepupusan semangat kejiranan turut dikaitkan dengan jurang status sosioekonomi masyarakat. Sudah wujud sesetengah ahli masyarakat kita yang berstatus tinggi atau bergaji tinggi yang memandang rendah jiran mereka yang bergaji kecil itu. Persepsi yang mengutamakan status diri menyebabkan kurangnya interaksi sesama jiran yang berbeza status tersebut sehingga boleh menimbulkan perasaan tidak selesa pula. Jadi, semangat kejiranan di negara ini semakin renggang kerana ada ahli masyarakat kita yang mengutamakan status sosioekonomi apabila cuba menjalin sebarang hubungan kejiranan itu.Kemelut kejiranan ini boleh ditangani apabila pihak berkuasa mengadakan lebih banyak program berunsur kemasyarakatan di peringkat kebangsaan. Antara program itu melibatkan majlis rumah terbuka setiap kali perayaan yang disambut oleh rakyat di negara ini kerana program sebegini mewujudkan peluang rakyat untuk berinteraksi sesama sendiri. Semakin kerap program sebegini dianjurkan oleh kerajaan semakin rapatlah hubungan yang boleh dijalin sesama ahli masyarakat di negara ini yang berbilang kaum itu. Ringkasnya, program kemasyarakatan harus menjadi agenda utama kerajaan dalam melaksanakan sebarang program mereka itu.


Ibu bapa juga berperanan dalam memupuk semangat kejiranan ini dengan menyuburkan konsep jiran yang positif dalam jiwa anak mereka. Golongan tua ini boleh membawa anak mereka menyertai aktiviti yang dianjurkan oleh persatuan kejiranan mereka itu seperti aktiviti kenduri-kendara dan gotong-royong itu. Apabila anak-anak didedahkan dengan amalan yang murni ini sudah pasti jiwa mereka akan terbuka lalu memahami keperluan mempunyai jiran yang rapat itu dalam kehidupan moden ini. Maka, ibu bapa mempunyai tugas berat dalam usaha memastikan semangat kejiranan di negara ini terus wujud tanpa sebarang masalah.


Kesimpulannya, semangat kejiranan di negara ini sedang mengalami satu krisis yang besar tetapi masih sempat untuk diubah situasinya itu. Semua pihak mempunyai tugas berat dalam usaha mengekalkan semangat kejiranan di negara ini kerana dugaan yang menanti begitu hebat pula. Ketiadaan semangat kejiranan boleh menyebabkan pelbagai masalah melanda Malaysia seperti perselisihan kaum, kejatuhan ekonomi, dan kemungkinan berlakunya peperangan itu amat besar. Peribahasa bersatu teguh bercerai roboh membuktikan bahawa semangat kejiranan penting dalam mengekalkan keharmonian di negara ini untuk dinikmati oleh generasi akan datang itu.


Monday, October 11, 2021

Karangan SPM: Usaha-usaha mempopularkan permainan tradisional

Permainan tradisional semakin terpinggir dalam kalangan masyarakat pada hari ini.


Nyatakan pendapat anda tentang usaha-usaha yang boleh dilakukan untuk mempopularkan permainan ini.


Permainan tradisional merupakan permainan yang diamalkan sejak generasi dahulu itu. Antara permainan tradisional itu meliputi gasing, wau, dan congkak yang begitu melambangkan budaya tempatan terutamanya masyarakat Melayu. Namun, permainan ini semakin dilupakan terutama oleh generasi muda yang melihat permainan sebegini sebagai ketinggalan zaman. Sebenarnya, ada banyak tindakan yang boleh dibuat untuk mempopularkan semula permainan ini.


Langkah perdana ialah,  kerajaan juga boleh membina lebih banyak gelanggang atau tempat permainan tradisional ini. Tindakan ini membolehkan lebih banyak rakyat negara ini melibatkan diri dalam permainan tersebut kerana adanya kemudahan awam itu. Pembinaan kemudahan awam ini perlulah strategik terutamanya di kawasan perumahan dan tempat tumpuan masyarakat umum supaya lebih banyak pihak mengetahui tentang permainan lama masyarakat itu. Ringkasnya, semakin banyak tempat permainan ini dibina oleh kerajaan semakin tinggilah peluang untuk rakyat Malaysia melibatkan diri mereka dalam permainan tersebut.


Tambahan pula, pelbagai pertandingan permainan tradisional boleh dirangka oleh pihak berkuasa untuk menarik minat masyarakat kita. Pertandingan ini boleh dijalankan di peringkat sekolah, daerah, negeri dan kebangsaan sebelum diwujudkan pertandingan peringkat dunia pula. Pihak media massa sudah pasti akan menggunakan pertandingan ini untuk disiarkan secara langsung terutama menerusi televisyen lalu memberikan promosi kepada acara permainan tradisi kita itu. Jelaslah, pertandingan yang dianjurkan bukan sahaja mencungkil bakat baru dalam pertandingan yang unik ini tetapi menjadikan acara ini mendapat perhatian masyarakat pula.


Malah, kerajaan boleh menyalurkan sumber kewangan yang secukupnya kepada persatuan permainan tradisional di negara ini. Sumbangan kewangan itu boleh digunakan untuk aktiviti persatuan seperti menganjurkan pertandingan, mengupah jurulatih berkemampuan dan juga menjalankan usaha promosi persatuan terbabit. Pemberian kewangan sebegini menjadikan banyak persatuan permainan tradisional ini boleh meneruskan usaha murni mereka mengekalkan permainan yang semakin ditelan zaman itu. Maka, semakin banyak wang yang disalurkan kepada persatuan semakin tinggilah peluang untuk permainan tradisional ini meneruskan keseinambungan mereka dalam arus globalisasi ini.


Kerajaan juga boleh memastikan semua peralatan permainan ini boleh diperoleh dengan mudah atau dibeli pada harga yang berpatutan. Situasi ini boleh diwujudkan menerusi usaha kerajaan mewartakan semua peralatan yang berkaitan permainan tradisional sebagai barang kawalan sama seperti gula dan roti serta minyak itu. Rakyat akan lebih bersemangat untuk meneruskan permainan ini kerana serta kos permainan ini jauh lebih murah berbanding sukan moden yang lain terutamanya badminton dan bola sepak itu. Lantaran itu, usaha menjadikan peralatan permainan tradisi ini lebih murah dan mudah diperoleh mampu memberikan suntikan baru kepada permainan ini untuk terus hidup. 


Kesimpulannya, semua hujah yang dihuraikan tadi mampu untuk menghidupkan semula permainan tradisional masyarakat kita itu. Semua pihak hendaklah bersedia untuk menjadikan permainan tradisi ini sesuatu yang penting dalam kehidupan harian mereka itu. Kalau kita masih berdalih tentang isu permainan tradisional ini semakin tinggilah peluang untuk permainan ini pupus dalam kehidupan masyarakat kelak. Sudah sampai masanya untuk kita bertindak segera dalam menyelesaikan masalah yang sudah lama berlaku ini.

Friday, October 08, 2021

Karangan PT3: Sebab-sebab ibu bapa enggan anak mereka terlibat dalam kokurikulum

Aktiviti kokurikulum telah diwajibkan kepada pelajar tetapi masih ada yang enggan melaksanakannya.

Jelaskan sebab-sebab ibu bapa tidak mahu anak mereka terlibat secara aktif dalam aktiviti ini.


Kokurikulum merujuk aktiviti luar sekolah yang dilakukan oleh pelajar selepas waktu persekolahan. Antara aktiviti itu meliputi kadet sekolah, persatuan bulan sabit merah, pandu puteri, pengawas, dan bola sepak yang menjadi kegilaan pelajar menyertainya. Namun, banyak ibu bapa tidak mahu anak mereka terlibat dalam aktiviti ini disebabkan oleh pelbagai faktor.


Punca utama ibu bapa menegah anak mereka terlibat secara aktif dalam kokurikulum kerana mereka melihat amalan ini akan menyebabkan anak itu berasa letih. Apabila anak mereka letih sudah pasti pelajar itu tidak bertenaga untuk membuat revisi pelajaran yang dipelajari di sekolah tadi. Akibatnya, ibu bapa lebih gembira jika anak mereka tidak terlibat dalam kokurikulum supaya mereka mampu belajar sehingga lewat malam.


Selain itu, rasa bimbang anak mereka terlibat dalam sebarang kejadian yang tidak diingini seperti kecederaan tangan dan kaki. Ada aktiviti kokurikulum yang agak keras latihannya seperti aktiviti seni pertahanan diri dan acara sukan ragbi serta hoki yang boleh membawa kecederaan kepada pelajar. Ringkasnya, ibu bapa berasa bimbang tentang keselamatan anak lalu lebih suka anak tidak terlibat dalam aktiviti luar darjah itu.


Tambahan pula, ada pelajar yang sengaja menggunakan alasan aktiviti kokurikulum untuk ponteng sekolah. Mereka memberitahu ibu bapa bahawa di sekolah ada aktiviti kokurikulum tetapi mereka menghabiskan masa di tempat kafe siber tanpa pengetahuan ibu bapa. Akibatnya, ibu bapa melarang terus anak mereka daripada aktiviti ini supaya mereka tidak berpeluang untuk melakukan perkara ponteng sekolah itu.


Kesimpulannya, semua ibu bapa yang prihatin tidak mahu anak mereka terlibat dalam kokurikulum tersebut. Namun, pelajar yang tidak terlibat dalam aktiviti sebegini pastinya akan terlepas pelbagai peluang yang menarik untuk menjalani kehidupan mereka di sekolah itu. Peribahasa tepuk dada tanya selera yang membuktikan bahawa setiap pelajar harus memahami keperluan dalam hidupnya termasuklah keperluan untuk melakukan aktiviti luar dajah itu.

Tuesday, October 05, 2021

Saya sediakan bahan pendidikan mingguan


 

Karangan SPM: Cara-cara mencapai kecemerlangan pelajar

Kecemerlangan akademik menjadi impian semua pelajar namun masih banyak yang gagal mencapainya.


Huraikan cara-cara memperoleh kecemerlangan akademik itu.


Kecemerlangan akademik merujuk kejayaan yang diperoleh oleh pelajar di sekolah. Walaupun ada pihak yang merujuk kejayaan ini dalam bidang akademik sahaja tetapi ada juga yang melihat meliputi aspek yang jauh lebih luas seperti bidang kokurikulum itu. Pihak media massa sering mengkritik pihak sekolah yang hanya berjaya melahirkan pelajar yang bagus dalam peperiksaan tetapi masih gagal menyerlah dalam bidang yang lain pula. Jadi, apakah kaedah-kaedah yang boleh dilakukan oleh seseorang pelajar dalam usaha mencapai kejayaan cemerlang dalam akademik itu?


Tindakan pertama ialah pelajar perlulah melakukan ulang kaji yang kerap terutama subjek yang sukar buat mereka itu. Amalan ini boleh dilakukan ketika berada di kawasan sekolah dan juga ketika di rumah pada bila-bila masa terluang tersebut. Kekerapan melakukan ulang kaji memudahkan pelajar memahami sesuatu topik dengan lebih mendalam lalu tidak akan mengalami sebarang masalah ketika menghadapi peperiksaan kelak. Lantaran itu, kecemerlangan akademik boleh diperoleh apabila pelajar sering melakukan amalan menelaah bahan pendidikan mereka itu.


Selain itu, pelajar yang bermatlamat tinggi untuk memperoleh kejayaan dalam akademik mereka hendaklah memberikan tumpuan terhadap pengajaran dan pembelajaran guru di sekolah. Mereka mestilah bersedia mendengar dan menyalin semua bahan pendidikan yang disuarakan oleh guru tanpa banyak alasan pula. Tindakan memberikan fokus ketika guru mengajar di kelas memudahkan pelajar untuk mengetahui bahagian penting sesuatu topik apabila diberi penekanan oleh pihak guru itu. Akibatnya, pelajar akan berjaya menjawab semua soalan peperiksaan dengan mudah kerana mereka mendengar semua penerangan guru tanpa ada perasaan prejudis itu.


Tambahan pula, kejayaan dalam akademik menjadi lebih holistik apabila pelajar terbabit menyertai semua aktiviti kokurikulum mereka. Pelajar yang berfikiran positif akan melibatkan diri dalam aktiviti persatuan, pasukan beruniform, sukan dan sebagainya dalam usaha menjadikan diri mereka serba boleh dalam pelbagai perkara di sekolah. Penglibatan pelajar dalam kokurikulum juga berupaya untuk merehatkan minda mereka daripada terkongkong oleh amalan membaca buku akademik sahaja lalu memberikan satu ketenangan minda. Sesungguhnya, banyaj pelajar yang berjaya dalam akademik turut melibatkan diri secara serius dalam pelbagai kegiatabn korikulum di sekolah mereka.


Kejayaan dalam akademik turut mampu diraih oleh pelajar apabila mereka tidak terlibat dalam sebarang kesalahan yang melanggar disiplin sekolah. Golongan sebegini akan mematuhi semua disiplin yang ditetapkan oleh pihak sekolah seperti tidak merokok, tidak ponteng sekolah, tidak berambut panjang, dan sebagainya dengan penuh jiwa raga mereka. Kemampuan memastikan diri mereka tidak terlibat dalam kegiatan negatif ini menjadikan minda dan fokus pelajar tidak terganggu dalam mencapai kejayaan akademik itu. Ringkasnya, pelajar yang berjaya dalam akademik mesti mematuhi disiplin sekolah kerana mereka tidak mahu isu disiplin menganggu persiapan mereka dalam mencapai kejayaan dalam peperiksaan kelak.


Konklusinya, semua tindakan yang dihuraikan tadi boleh dilakukan oleh semua pelajar yang mahu mencapai kejayaan dalam akademik mereka. Pelajar harus sedar dan memahami bahawa kejayaan akademik penting supaya kehidupan masa depan mereka lebih terjamin dan cerah pula. Kegagalan memperoleh kejayaan akademik di sekolah boleh membawa satu dugaan kehidupan yang maha besar kepada pelajar tersebut. Bak kata pepatah usaha tangga kejayaan yang membuktikan bahawa usaha untuk berjaya terletak pada tangan pelajar tersebut.


Artikel Pilihan

Karangan PT3: Cara-cara tingkatkan prestasi agli sukan negara

Prestasi ahli sukan negara semakin merosot terutama dalam kejohanan dunia. Berikan idea anda cara-cara untuk meninggikan taraf prestasi ahli...