Monday, September 28, 2020

E-Buku Karangan Penting 2020

Ebuku ini mendedahkan pelajar tentang tajuk-tajuk utama SPM 2020. Semua karangan diberikan dalam bentuk karangan lengkap. Bahan ini boleh dipesan sekarang dengan harga diskaun RM30 dan menerimanya pada 15 November 2020. Harga selepas ini ialah RM50.

No comments:

Artikel Pilihan

Sebab-sebab berlakunya penghijrahan manusia?

  Masalah penghijarahan rakyat ke sesebuah negara perlu dikawal agar nilai kecintaan terhadap negara asal tidak hilang dalam jiwa mereka. H...