Friday, September 17, 2021

Karangan PT3: Langkah popularkan subjek Sejarah

Subjek Sejarah sering dikatakan subjek yang membosankan terutama oleh pelajar sekolah.


Nyatakan langkah-langkah yang boleh dibuat untuk menjadikan subjek ini popular semula dalam kalangan pelajar.


Subjek Sejarah merupakan salah satu subjek utama dalam pendidikan negara ini. Namun, subjek ini mula dilupakan oleh pelajar sehingga ada pelajar yang tidak lagi meminati subjek tersebut. Jadi, ada pelbagai tindakan yang boleh dilakukan untuk menjadikan subjek ini popular semula dalam kalangan pelajar kita.


Kaedah yang paling berkesan ialah guru yang mengajar subjek Sejarah perlulah lebih kreatif ketika mengajar itu. Pelajar zaman ini lebih meminati guru yang boleh memahami emosi mereka ketika mengajar sesuatu subjek itu. Lantaran itu, minat pelajar terhadap subjek Sejarah akan bertambah apabila guru yang mengajar subjek itu dipilih dengan bijaksana.


Selain itu, bahan subjek ini haruslah diubah supaya bersesuaian dengan minat pelajar itu. Penggunaan bahan subjek boleh dibuat dalam bentuk grafik yang lebih menarik lalu disebarkan menerusi penggunaan teknologi terutamanya komputer itu. Jelaslah, penggunaan teknologi boleh meningkatkan minat pelajar terhadap subjek ini.


Tambahan pula, subjek Sejarah boleh dipanjangkan masa atau tempoh pembelajarannya. Masa yang lebih panjang ini akan memudahkan guru untuk mengajar subjek itu dalam suasana yang lebih sesuai dan menarik pula. Maka, subjek ini akan lebih diminati apabila tempoh masa pembelajaranya dipanjangkan pula.


Pihak sekolah dan guru boleh menjalakan projek lawatan sambil belajar kepada pelajar mereka terutama tempat bersejarah itu. Lawatan sebegini boleh dijalankan pada hujung minggu atau ketika cuti sekolah. Akibatnya, pelajar akan lebih mudah memahami sejarah setelah melihat sendiri bangunan atau tempat yang bersejarah itu.


Kesimpulannya, subjek ini penting diberi penekanan oleh setiap pelajar di sekolah. Namun, pihak lain terutamanya ibu bapa harus juga berusaha untuk memupuk minat terhadap subjek ini dengan menggunakan kaedah tertentu pula. Peribahasa di mana ada kemahuan di situ ada jalan yang membuktikan bahawa isu ini boleh diatasi jika semua pihak benar-benar ikhlas untuk menyelesaikannya pula. 

No comments:

Artikel Pilihan

Karangan PT3: Cara-cara tingkatkan prestasi agli sukan negara

Prestasi ahli sukan negara semakin merosot terutama dalam kejohanan dunia. Berikan idea anda cara-cara untuk meninggikan taraf prestasi ahli...